College maakt voorkeurskeuze uit plannen stadsstrand

woensdag, 31 januari 2018

Tijdens de expertmeeting stadsstrand van 17 januari jl. werden 6 mooie plannen gepresenteerd. Deze plannen, tezamen met de vooraf gestelde criteria, vormden de input voor het college om een voorkeursmodel te bepalen. De voorkeur gaat uit naar een plan waarin het stadsstrand bij de gracht behouden blijft, het strand goed aansluit bij de looproutes en met name aan de zijde van de Tuinstraat beperkt wordt gebouwd.

Op 8 februari aanstaande organiseert de gemeenteraad een stadsgesprek over het stadsstrand. Tijdens dit gesprek worden de 6 plannen en het voorkeursmodel van het college getoond. 

Tijdens het stadsgesprek, dat plaatsvindt in de raadzaal van het gemeentehuis, op 8 februari (aanvang 19.30 uur) is iedereen welkom om te reageren op de plannen. In de week van 12 februari wordt het voorstel in de raadscommissie behandeld. Daarna staat het onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 februari.