Naar verwachting wordt eind 2019/ begin 2020 gefaseerd gestart met de bouw op het terrein tussen Bagels & Beans en BCC. Zo wordt de entree van de Corridor naast de Bagels & Beans breder dan in het oorspronkelijke plan. Ook zal de winkelroute vanaf het stadsstrand nog maar een klein stukje over de Brouwersgracht lopen. De looproute gaat bij de meest noordelijk entree van de Corridor al naar binnen, hierdoor worden er minder winkelmeters gerealiseerd dan in het basisplan.

artist impression
Artist impression
Artist impression
Artist impression
Artist impression
Artist impression

Voor beide bouwprojecten loopt de aanvraag omgevingsvergunning nog. Hierdoor is nog geen exacte planning te geven. Gelijktijdig met de bouw wordt ook het laatste deel van de gracht aangelegd.