Fietsers fietsen langs de Brouwersgracht

Actualisatie bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Brouwerspoort is 10 jaar oud en wordt daarom geactualiseerd. Focus is met name het behoud van de bestaande situatie en het zoveel mogelijk gelijk trekken van de bestemmingen met de rest van het centrum. Hierbij is rekening gehouden met de afnemende vraag naar winkelpanden. Binnen dit bestemmingsplan valt ook de invulling van het stadsstrand, bouwproject 14 en bouwproject 15.

De vaststelling van dit plan staat gepland voor de 2e helft van 2020.

De wijzigingen

De wijzigingen ten opzichte van het oude bestemmingsplan:

  • Regelgeving is aangepast aan de recente bestemmingsplannen Centrum en Woongebieden 2018
  • Daar waar detailhandel is toegestaan is (veelal) ook lichte horeca toegestaan
  • Op diverse plaatsen mag ook op de begane grond gewoond worden
  • Naast detailhandel zijn ook leisure-functies toegestaan (sportscholen etc.)
  • Kantoorfunctie op de bovenverdieping van gebouw Tricotage is ingepast (daarvoor was een afwijkingsvergunning verleend)    

Het plan is digitaal in te zien via de website ruimtelijke plannen.

Naar het overzicht