Naar verwachting start de bouw van het strandpaviljoen medio oktober/november 2019. De aanpassingen van het openbaar gebied volgen aansluitend. Hieronder valt bijvoorbeeld de inrichting van het vernieuwde stadsstrand. Dit ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de klankbordgroep voor het stadsstrand. Momenteel loopt de procedure aanvraag omgevingsvergunning.

Tot 1 september 2019 zijn er nog volop activiteiten op het stadsstrand. René Keulers is in opdracht van Winkelstad Veenendaal coördinator van het strand. De situatie in 2020 is vanwege de bouwwerkzaamheden nog onduidelijk. Naar verwachting is de oplevering van het project in de zomer van 2020, maar een exacte datum is nog niet bekend. Het vernieuwde stadsstrand biedt ook mogelijkheden voor (kleinschalige) evenementen.

artist impression
artist impression
artist impression
Overzichtsfoto stadstrand