Herinrichting J.G. Sandbrinkstraat

donderdag, 2 mei 2019

23 april heeft het college van B&W het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de J.G. Sandbrinkstraat vastgesteld. We kunnen binnenkort van start gaan met dit mooie project.   Nu het ontwerp is vastgesteld, start de procedure om een aannemer voor de werkzaamheden te selecteren. De werkzaamheden aan de J.G. Sandbrinkstraat worden uitgevoerd van september tot en met december 2019.   De poller (de inzinkbare paal in het wegdek voor autoverkeer) aan de Kerkewijk wordt voor de bouwvak-vakantie van 2019 verplaatst. Vanwege de verkeersveiligheid doen we dit vóór de werkzaamheden in de J.G. Sandbrinkstraat. Ook wordt er een extra poller bij de Tuinstraat geplaatst. De parkeerplaatsen in de J.G. Sandbrinkstraat zijn vanaf dat moment niet meer toegankelijk voor bezoekers. De pollers worden in de tweede week van juni 2019 geplaatst.   Begin september starten we dan met de werkzaamheden.

Sfeerimpressie van de nieuwe J.G. Sandbrinkstraat