Bouwwerkzaamheden en fietsparkeren in Brouwerspoort

Er wordt volop gebouwd in Brouwerspoort. Inmiddels zijn delen van het gebied afgezet met bouwhekken en rijdt er de komende tijd het nodige bouwverkeer. Hierdoor zijn er ook (tijdelijke) wijzigingen aangebracht aan de plek(ken) waar u uw fiets parkeert bij uw centrumbezoek.

Het gebied rondom het stadsstrand is afgezet voor de bouw van de twaalf stadswoningen. Woensdag 22 juli wordt ook het braakliggende terrein tussen de BCC en de Helling afgezet, zodat het bouwterrein ingericht kan worden. Vanaf half augustus starten hier de werkzaamheden voor de nieuwbouw aan de achterkant van de Corridor.

Fietsparkeren
Door alle bouwwerkzaamheden is het extra druk in dit deel van het centrum en is het op sommige plekken niet meer mogelijk uw fiets zonder hinder te parkeren, bijvoorbeeld voor de ingang van de Hoogvliet. Het is nu dus nóg belangrijker dat u uw fiets alleen parkeert in de daarvoor bestemde fietsnietjes of fietsenstallingen. Alleen zo blijft het gebied voor zowel centrumbezoekers als het bouwverkeer en de distributietoevoer toegankelijk en kunnen we nog steeds de anderhalve meter afstand tot elkaar behouden. Langs de Brouwersgracht, ter hoogte van de Action, is een nieuwe fietsparkeerzone ingericht. Op een deel daarvan plaatsen we ook nog extra fietsrekken. 

Juist nu er zoveel gebeurt in Brouwerspoort, is het belangrijk elkaar de ruimte te geven. Wist u dat u uw fiets ook overdekt kwijt kunt in de fietsenstallingen Suikervat (aan de zijkant van het gemeentehuis) en Tricotage (achter de Cultuurfabriek)? In de fietsenstalling in Tricotage kunt u zelfs uw e-bike opladen én de stalling beschikt over kluisjes.