Bouwwerkzaamheden komende periode

We bouwen nog volop aan Brouwerspoort. We vertellen u daarom graag meer over de werkzaamheden die de komende periode op de planning staan.

Bouw stadswoningen stadsstrand

Rond 8 juni zijn de speeltoestellen van het stadsstrand verwijderd. Aansluitend is de bouw van de 12 stadswoningen aan het stadsstrand gestart. Het bouwverkeer gaat via de Wolweg richting de Helling naar de bouwplaats. De in- en uitrit van het terrein bevindt zich net na de Brouwersgracht. Om overlast van bouwverkeer zoveel mogelijk te beperken, keren de auto’s op het bouwterrein en verlaten ze het gebied via dezelfde weg (via de Helling richting de Wolweg).

In week 26 en 27 verplaatst ACV de container aan de Helling om ruimte te maken voor de bouw van de 12 stadswoningen. Momenteel bekijken we waar we de container het best kunnen plaatsen. Binnenkort verwijderen en verplaatsen we daarnaast een aantal lichtmasten.

Met een bouwtijd van ongeveer 1 jaar valt er altijd een zomer in de bouwperiode. Alleen tijdens de bouwvak wordt er niet gewerkt. We begrijpen dat deze periode voor veel bezoekers van het stadsstrand vervelend is, maar we doen ons uiterste best om het strand voor de zomer van 2021 weer in gebruik te nemen!

Openbaar gebied stadsstrand en noordzijde Corridor

Al even geleden is in overleg met diverse betrokken partijen rondom het strand een ontwerp voor het nieuwe stadsstrand opgesteld. Momenteel werken we aan een nadere uitwerking en detaillering van dit plan. We werken daarnaast aan het plan voor de openbare ruimte in Brouwerspoort, aan de noordzijde van de Corridor. Zodra de plannen gereed zijn leest informeren wij de omgeving hier nader over.

Nieuwbouw achterkant Corridor

In week 30 starten de voorbereidende werkzaamheden rondom de nieuwbouw aan de achterkant van de Corridor. Het gaat hier om het gebied rondom de BCC tot en met De Helling, dat we gefaseerd aanpakken. Vanaf week 30 zetten we alvast een deel van de toekomstige bouwlocatie af. Na de bouwvak zetten we het volledig benodigde bouwterrein af.

Brouwershof

De bouw van Brouwershof aan het Coornhertpad loopt voorspoedig. Naar verwachting gaat de Wolweg vanaf week 31 weer open voor tweerichtingsverkeer. Na de zomervakantie gaan we daarnaast aan de slag met een plan voor de inrichting van het openbaar gebied rondom Brouwershof. Hierover laten we de omgeving meer weten. De oplevering van Brouwershof staat gepland voor februari/ maart 2021.